Disclaimer

Laatst bijgewerkt op 26 jan 2024

  1. Algemeen a. Deze disclaimer is van toepassing op de website van DH Powergen. b. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met deze disclaimer.
  2. Aansprakelijkheid a. DH Powergen spant zich in om de informatie op deze website accuraat en up-to-date te houden. b. Wij geven echter geen garanties over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van de informatie op de website. c. Alle handelingen die u op basis van de informatie op deze website onderneemt, zijn voor uw eigen risico.
  3. Wijzigingen a. DH Powergen behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
  4. Externe Links a. Onze website kan links bevatten naar externe websites waarover DH Powergen geen controle heeft. b. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van deze externe sites.
  5. Intellectuele Eigendom a. Het intellectuele eigendom van de inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en software, berust bij DH Powergen of de oorspronkelijke makers.
  6. Toepasselijk Recht a. Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. b. Geschillen voortvloeiend uit deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien u vragen heeft over deze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen.

DH Powergen behoudt zich alle rechten voor.